Hoppa till innehållet
Start

GROWTHIFY INTERNATIONAL

Factoring för en transnationell marknad | lanseras hösten 2023

En del av EUSL Gruppen
Care to Change the World

Start

Introduktion

Varför nöja sig med en marknad när hela världen ligger för ens fötter? Growthify, som ingår i EUSL Gruppen, hjälper medlemmar att mitigera riskerna som uppstår vid transnationella affärer, här definierat till alla 27 EU-länder. Growthify gör detta genom så kallad factoring, där medlemmar kan sälja sin faktura till Growthify och få betalt på samma dag. Medlemmarna kan i sin tur erbjuda alla sedvanliga betalalternativ till sina kunder och Growthify hanterar hela risken. Avbetalningar, prenumerationstjänster, långa förfallotider på fakturor spelar ingen roll. För Growthify spelar det ingen roll om säljare och köpare finns i olika EU-länder utan här ses alla länder som en enda nation.

Start

Om Growthify

Growthify International skapar mer affärer

En av förhoppningarna inom European Social Label och dess divisioner är att företag som blir medlemmar även ska tjäna på sitt medlemskap. Socialt ansvar och ekonomiskt ansvar går i flera fall hand i hand och det vill man genom Growthify International trycka på. Vi är övertygade om att många affärer, lite per automatik, dagligen går förlorade för att man inte kan erbjuda sina kunder jämställda betalningsvillkor. Detta gäller i synnerhet företag som befinner sig i områden som i övrigt vore naturliga  samarbetsområden, exempelvis Öresundsregionen. Dagligen pendlar människor åt båda hållen men det ses fortfarande som en hög risk att erbjuda en kund från andra sidan andra betalningsmöjligheter än förskott/direktbetalningar. Omvänt är det likadant, kunder är sällan särskilt intresserade av att betala i förskott på grund av riskerna som det innebär. Growthify International bidrar direkt även till några av de 17 Globala Målen

Start

Growthify International uppfyller EU’s vision

EU bildades med visionen om en fulländad inre marknad med målsättningen om fri rörlighet av varor och tjänster, människor och kapital. Enligt Wikipedia blev detta verklighet den första juli 1968 men European Social Label är av annan åsikt då ytterst få lokala (definierat till respektive lands) företag sällan vill ta sig an vad som oftast kallas för internationella kunder. Eller, man vill men det är förenat med svårigheter och risker. Vad sker om en kund inte kan betala, vad är Italiens motsvarighet till ett inkassoföretag, Kronofogden eller en Tingsrätt? Frågor som ofta ligger och gnager där bak nånstans. Svaren är att Growthify International tar över hela affären när den väl är klar och hanterar dem fullt ut, om det skulle gå så långt. För medlemmar inom European Social Label blir det således ingen skillnad om kunden befinner sig i Luleå, Madrid eller Riga och man går från en lokal marknad till 27 lokala marknader i ett enda medlemskap.

Start

Tillhörande verksamheter

Planen för 2022 och 2023 är att lansera nedanstående dotterbolag som delägs med EUSL Core. EUSL Social Ventures handlar om att satsa i socialt vänligt inställda bolag och projekt som har en stor samhällsnytta och Funded by EUSL är en medlemsorganisation för förmedlare av större mängder kapital.

EUSL Finans

Ska integrationen i samhället förbättas måste nya verktyg komma till. Inte längre går det att fortsätta i samma spår och förvänta sig ett annat utfall. World Social Label verkar för att göra det attraktivt för främst små och medelstora företag att arbeta med människor i utanförskap.

EUSL Invest

En värld, ett folk men så många osynliga gränser och barriärer att ta sig över. Transnationell handel och transnationella relationer är inget undantag och inom World Social Label Trade hanteras allt som är gränsöverskridande för medlemmar i World Social Label.

EUSL Social Ventures

En värld, ett folk men så många osynliga gränser och barriärer att ta sig över. Transnationell handel och transnationella relationer är inget undantag och inom World Social Label Trade hanteras allt som är gränsöverskridande för medlemmar i World Social Label.

Funded by EUSL

En värld, ett folk men så många osynliga gränser och barriärer att ta sig över. Transnationell handel och transnationella relationer är inget undantag och inom World Social Label Trade hanteras allt som är gränsöverskridande för medlemmar i World Social Label.

Start

Kontakta oss

Vi vill alltid höra ifrån er! Beröm, kritik, förslag, synpunkter, oavsett vilket är det lika välkommet. Kontakta oss via mail, telefon eller varför inte sända oss ett meddelande direkt via hemsidan?